Zmeny stravného Od 1. 9. 2022 nadobúda účinnosť opatrenie MPSVaR č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného pre časové pásma nasledovne: 6,40 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín, 9,60 eura pre časové...

Prečítajte si viac