Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania - PORADAMVO | ProfiMVO

Zdaňovanie príjmov v organizáciách nezriadených za účelom podnikania

V súvislosti s daňovníkmi nezaloženými alebo nezriadenými za účelom podnikania (neziskové účtovné jednotky) štát nepriamo podporuje činnosť týchto účtovných jednotiek daňovými zvýhodneniami. Zo zákona o dani z príjmov vyplývajú určité osobitnosti zdaňovania príjmov, na ktoré poukážeme v nasledovných otázkach a odpovediach.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet