Uzávierkové účty a podsúvahové účty – účtová trieda 7 - PORADAMVO | ProfiMVO

Uzávierkové účty a podsúvahové účty – účtová trieda 7

V účtovej triede 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty účtujeme vždy na začiatku účtovného obdobia pri otváraní účtovných kníh a na konci účtovného obdobia pri uzatváraní účtovných kníh. Účtovná jednotka môže účtovať aj na podsúvahových účtoch účtovej triedy 7 skutočnosti, ktoré neúčtuje na súvahových účtoch, výsledkových účtoch a uzávierkových účtoch, ale sú dôležité pre posúdenie majetkoprávnej situácie a jej ekonomických zdrojov, ktoré môže využiť v manažérskom účtovníctve.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet