Účtovníctvo - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovníctvo

Finančné účtovníctvo je povinnou súčasťou agendy každej právnickej osoby. Zaznamenáva každú aktivitu, ktorá súvisí s jej financovaním. Poskytuje verný a pravdivý obraz o pohybe majetku a jeho zdrojoch. Účtovníctvo je uceleným ekonomickým informačným systémom, ktorý plní niekoľko úloh spojených s činnosťou a so špecifikami účtovných jednotiek, ktoré nie sú založené za účelom podnikania.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet