Účtovná kniha a postupy účtovania v sústave JU pre farnosti a cirkvi na Slovensku - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovná kniha a postupy účtovania v sústave JU pre farnosti a cirkvi na Slovensku

Zákon o účtovníctve taxatívne definuje, ktoré „cirkevné organizácie“ môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Podľa zákona o účtovníctve § 9 ods. 2 písm. d) ide o cirkev a náboženskú spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet