Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6 - PORADAMVO | ProfiMVO

Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6

Účtovanie o výnosoch – účtová trieda 6 sa riadi § 62 – § 69 Postupov účtovania. Princíp viaczdrojového financovania neziskových účtovných jednotiek je v účtovníctve premietnutý v účtovej triede 6 – Výnosy z činnosti.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet