Príklad: Predaj literatúry - PORADAMVO | ProfiMVO

Príklad: Predaj literatúry

Ak máme v stanovách uvedené v časti: činnosti združenia jeden z bodov, že o. z. „zabezpečuje vydávanie, distribúciu a predaj literatúry, CD/DVD nosičov a iných nosičov informácií, týkajúcich sa cieľov a činnosti združenia“, bol by takýto príjem z predaja oslobodený od dane z príjmov?

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet