Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4 - PORADAMVO | ProfiMVO

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4

Imanie, fondy, výsledok hospodárenia a dlhodobé záväzky – účtová trieda 4 sa riadi § 47 – § 51 Postupov účtovania. Účtuje sa tu o vlastnom imaní a dlhodobých záväzkoch.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet