Finančný manažment mimovládnych neziskových organizácií - PORADAMVO | ProfiMVO

Finančný manažment mimovládnych neziskových organizácií

Neziskové organizácie nie sú neziskovými primárne z dôvodu nevytvárania zisku, ale preto, že ponúkajú produkt cieľovým skupinám, ktorý je svojou povahou potrebný pre všeobecne prospešný účel, ale tento produkt si cieľové skupiny nedokážu zaplatiť z vlastných príjmov. Práve preto dôležitou súčasťou a špecifikom neziskových organizácií je ich viaczdrojové financovanie, skladajúce sa z verejných, súkromných a individuálnych foriem podpory.

Prémiový obsah Pre zobrazenie celého článku musíte mať prémiový účet