Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií

OP
EU

Účel:
Inštitiucionálna a ekonomická stabilita, profesionalita riadenia a informovanosť neziskových organizácií s dopadom na efektivitu nimi poskytovaných všeobecno-prospešných služieb

NAJOBĽÚBENEJŠIE ŠKOLENIA

Daň z príjmov neziskových organizácií

Pridané v Školenia dňa 14.10.2019

Oboznámite sa s rozdielmi medzi hlavnou, ekonomickou a podnikateľskou činnosťou v organizáciách nezriadených za účelom podnikania. Oboznámite sa tiež s legislatívnym rámcom zdaňovania príjmov v mimovládnych organizáciách. Nadobudnete informácie o daňových a nedaňových výdavkoch organizácie.

Zobraziť viac »
Všetky školenia a vzdelávanie si pozrite TU