Poradenské fórum PORADA MVO - PORADAMVO | ProfiMVO

Tento portál je výsledkom projektu

Ekonomické nástroje efektívneho riadenia neziskových organizácií

OP
EU

Účel:
Inštitiucionálna a ekonomická stabilita, profesionalita riadenia a informovanosť neziskových organizácií s dopadom na efektivitu nimi poskytovaných všeobecno-prospešných služieb

NAJOBĽÚBENEJŠIE ŠKOLENIA

Žiaden obsah na zobrazenie

Všetky školenia a vzdelávanie si pozrite TU