Poradíme? Pýtajte sa.

Víta Vás „PORADA MVO“

Víta Vás „PORADA MVO“,
stránka, ktorej cieľom je poskytovať konzultačno-poradenské služby v oblasti účtovníctva, daní, miezd, personalistiky a viaczdrojového financovania mimovládnych organizácií s podrobnejším zameraním na

- OBČIANSKE ZDRUŽENIA

- SPOLOČENSTVÁ VLASTNÍKOV BYTOV
- NEŠTÁTNE ŠKOLY
- OSTATNÉ MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE
 

Zaregistrujte  sa 

(kliknutím na voľbu Zaregistrovať sa - vpravo hore na lište) a získate prístup na poradu, kde môžete klásť otázky odborným garantom na témy: Účtovníctvo, Dane, Mzdy Personalistika, Financovanie.

 

Na stránke nájdete:

  • kvalifikované poradenstvo v oblasti účtovníctva, daní, pracovného práva a miezd, financovania MVO
  • pomocné materiály ako tabuľky, prehľady, odborné články ...
  • užitočné linky,informácie o školeniach
  • rôzne aktuality a dôležité upozornenia

Na odbornú úroveň stránky dohliada a na Vaše otázky bude odpovedať tím odborníkov. Podrobnosti nájdete na podstránke Odborní garanti a konzultanti.

Kontakt:

Centrum poradenstva a vzdelávania, n.o., 1. mája 18, 010 01 Žilina

telefón: 041/3211791, 0917/350156

e-mail: hoghova@sluzbymvo.sk